trộn sơ dừa phân bò tỷ lệ 1:1, có thể trộn thêm vỏ trấu hay tro. mình không xài vỏ trấu và tro vì gió làm nó bay gây bụi
tưới ẩm trùm bạc lại trong 30 đến 45 ngày bạn đã có đất trồng phục vụ cho rau sạch

Nguồn:https://nhataidinhcu.vn/