Khi chuẩn bị xin việc làm thực tập hay ra trường tìm việc chính thức, các bạn trẻ thường thấy hoang mang và tự ti. Bản thân CA ngày xưa cũng vậy. Nhưng bây giờ khi chính CA cũng hay tuyển sinh viên mới ra trường thì CA có thể khẳng định rằng sinh viên mới ra trường dù chưa nhiều kinh nghiệm cũng rất nhiều cơ hội, nghia là bạn biết trình bày về bản thân đúng cách và thể hiện được điểm mạnh của mình qua CV và phỏng vấn.

Editing: Chi Anh
Camera: Chi Anh

Thanks for watching my Vlog! This is where I share with you my daily experiences and journey of an entrepreneur in Vietnam. Be it running my businesses, cooking on TV or at home, everyday is a new adventure that helps me grow and get closer to where I want to be.

Follow me on Facebook:
Follow me on Instagram:
Follow me on LinkedIn:
Read my blog on Medium:

Check out my businesses:
DCA Holding International:
Kitchen Art Vietnam:
Tpot Journal:
Nep Magazine:

Dao Chi Anh is an Entrepreneur, Founder and CEO of Kitchen Art – a 6 year old business that sells homeware, kitchenware and produces food content for publication and online media, former CEO of KAfe Group, Publisher of Nếp Magazine and T•pot Collections, TV cooking show host on Vietnamese National TV (VTV3, VTV7) and Cookbook Author of Our Sweet Kitchen (Page One Publishing) and “Chuyen 2 Can Bep” (Nha Nam Publishing). In 2017, Chi Anh started her own F&B agency called DCA Holding International to continue her journey in Food alongside other Food entrepreneurs and businesses.

Nguồn: https://nhataidinhcu.vn

Xem thêm bài viết khác: https://nhataidinhcu.vn/kinh-doanh/