Lễ tang mai phương , các nghệ sĩ đau xót tiển đưa Mai Phương lần cuối
Các nghệ sĩ đến viếng lễ tang diễn viên mai phương trong ngậm ngùi thương sót. Trong lúc dịch bệnh thì đám tang làm gọn gàng
#maiphuong#letangmaiphuong#huongduatv#

Nguồn:https://nhataidinhcu.vn/