VTC Now | Những điều tra ban đầu cho thấy vụ cháy không hoàn toàn do tai nạn cháy nổ gây ra.

————————————
📱 Tải VTC Now trên iOS:

📱 Tải VTC Now trên Android:

💻 Đăng ký YouTube VTC Now:

Nguồn:https://nhataidinhcu.vn/