Xử lý hàng tồn kho bị âm, tồn kho quá nhiều so với thực tế

Ở video này tôi sẽ đề cập đến khái niệm thế nào là hàng tồn kho ảo, nguyên nhân và những rủi ro của hàng tồn kho ảo gây ra cho DN … Xử lý hàng tồn kho quá nhiều so với thực tế. Cách Xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách so với thực tế. Kế toán hàng tồn kho rất quan trọng, bạn làm không tốt sẽ dẫn đến tình trạng phải xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách hoặc hàng tồn trên sổ sách

1. 1. Hàng về trước hóa đơn về sau (âm kho)
2. Hàng bán chưa xuất hóa đơn (chênh lệch tồn kho so với sổ sách) (âm kho)
2. Hàng bán chưa xuất hóa đơn (chênh lệch tồn kho so với sổ sách)

Nguồn:https://nhataidinhcu.vn/